อัปเดตอาการ "น้าโย่ง เชิญยิ้ม" หลังเป็นลมกลางกองถ่ายก่อนบ่ายฯ