“เอิน กัลยกร” ตกหลุมโรคซึมเศร้ากว่า 20 ปี เพราะความรุนแรงในครอบครัว