"โจควอน" เสียใจหลังรู้ "กาอิน" เดทกับ "จูจีฮุน" ทำใจปิดฉากคู่รักอดัม