สะกดสายตา “มิน พีชญา” ร่วมรำบวงสรวงฉลอง 222 ปี เมืองขอนแก่น