“ลีน่าจัง” ซัด!! เคยถูกโซเชียลบูลลี่จนซึมเศร้าคิดฆ่าตัวตายมาแล้ว