อย่าคิดว่าโอกาสได้มาง่าย “เต๋า ภูศิลป์” เผยคติเตือนตัวเอง