“โย่ง เชิญยิ้ม” เฮ! เจ้าภาพโอนเงินค่าจ้างให้ครบแล้ว