​"เพลิงดาว" ตอน 14 : หลงระเริงมายา อยากเป็นซุป'ตาร์หน้าหนึ่ง