“กิ๊ฟ สิรินาถ” ขอบคุณผู้ใหญ่ให้โอกาสลงละครเรื่องใหม่ ปัดขึ้นแท่นลูกรัก “ฉอด สายทิพย์”