เดือด!! “จอย - เง็ก” บุกไล่ “กีฟ” ออกจากบ้าน “บีม”