"คิมดงวาน" สุดทน! โพสตำหนิซาแซงแฟนทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม