เจ้าพ่อดิสโก้ “บุรินทร์ –สุนทร”  ค้นหาเงาเสียงใน "กิ๊กดู๋ฯ"