แรงหึง “กิ๊ฟ” เป็นเหตุ “สมาร์ท - ออย” รัวหมัดใส่กันไม่ยั้ง