​"จีดราก้อน-ซึงรี" โพสต์ภาพชีวิตธรรมดานั่งรถไฟฟ้าแบบคนทั่วไป