"เทา" หลั่งน้ำตาถึงความลำบากเมื่อครั้งที่อยู่เกาหลี