"ยุนอา" คอนเฟิร์ม สวมคอนเวิร์สแยกทาง "อีซึงกี" แล้ว