ตาร้อนผ่าว "จูจีฮุน" อุ้ม "กาอิน" ชมการแสดงในปาร์ตี้ย่านไฮโซ