"กาย-ฮารุ" เฮซาว์ดลูกคนที่ 2 ได้ลูกสาวสมใจ จ่อผ่าคลอด ม.ค. 59