"ใบเตย" ป้อง "แมน" หลังโดนด่ายับวิจารณ์หน้า "คิมคิบอม"