"มังกร" ปัดน้อยใจวิกน้อยสีหันเซ็นสัญญาซบค่ายใหม่ โต้หน้าเปลี่ยนพึ่งมีดหมอ