สธ. เรียกเพิ่ม 8 ดารา ชี้แจงกรณีโพสต์รูปกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์