“ฮเยริ Girl's Day” ขึ้นแท่นเจ้าแม่พรีเซ็นเตอร์คนใหม่แทน “ซูจี Miss A”