"เมฆ" รับจีบ "วีเจจ๋า" ขอพิสูจน์ตัวเองว่าจะทำหน้าที่ดูแลได้ด้วยวัยที่ห่างกันถึง 15 ปี