"ปู ไปรยา" ปลื้มควง "โน้ต วิเศษ" วิ่งการกุศล เมินคนมองขัดลุคส์เซ็กซี่