“มน-โอ” รูม 39 ยันไม่มีปัญหาภายในวง โต้ร้องไห้สร้างกระแส