“ทอม รูม39” ยันชัดวงไม่แตก รับงานเดี่ยวเพื่อนเข้าใจ