"เมญ่า" เผยเลือกรับงาน เพราะต้องรักษาภาพลักษณ์นางงาม