“คริส หอวัง” โต้กลับ “พลอย หอวัง” หลังถูกแกล้งบ่อยครั้ง