“บิ๊ก ทองภูมิ” ไร้แพลนขยายธุรกิจ ขอทำงานในวงการบันเทิงควบคู่ด้วย