"ชางมิน" ช่วย "แทมิน" รอดจากอันตรายบนเวทีคอนเสิร์ตที่ไต้หวัน