“เจสสิกา อัลบา” เชิดชูพ่อแม่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ