“เดวิด บอทิสต้า”  ขอถอนตัว Guardian of the galaxy Vol.3