ภาพยนตร์ The Hate U Give หนังสะท้อนการต่อสู้ของเด็กผิวสี