“คิดบวก รีบปลดล็อคตัวเอง” ทางออกจากวันหนักหนาของ “ยุ้ย ปัทมวรรณ”