เปิดประวัติ “แท่ง-ศักดิ์สิทธิ์” ดาราหล่อเข้ม มากผลงาน