“มุกดา นรินทร์รักษ์” รับกดดันร่วมงาน "มิน-ปุ๊กลุก"