ห้องดำสะเทือน “มาสเตอร์ลูกเกด” ฟัน 4 ลูกทีมพ้น “The Face Men Thailand ซีซั่น 2”