“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” แนะละครในจอสอนประสบการณ์ชีวิตได้ดี