เคล็ดลับความสำเร็จ “โจอี้ บอย” บอกตัวเอง “กูจะไม่แพ้อีก!”