“ป๊อบ ปองกูล” ลด 17 กก. แบบไม่ง้ออาหารเสริม ยัน “หนูไม่ใช่กูรู”