“ป๋ากิ๊ก – ดู๋ สัญญา” ท้าพิสูจน์ความสนุก “กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน” ด้วยตาคุณเอง