“โอ๊ต ปราโมทย์” เผยเป็นผู้ชายหยาบคาย แต่กลัวแม่ที่สุด