“ซานิ” น้องใหม่ “กิ๊กดู๋” ยันไม่คิดเทียบแฟชั่น “ต้นหอม” ยันคนละทาง