“หนึ่ง วรฤทัย” ครูสอนร้องเพลงเสียงทรงพลัง กับบทบาทนักเรียนอีกครั้งใน “The Voice 2018”