“หนูนา หนึ่งธิดา” ลั่น “จูเนียร์” ยังไม่ผ่านด่านคุณแม่