“โซฟี เทอร์เนอร์” เผยเบื้องหลังผมแดง ใน Game Of Throne