“เต้ ปิติศักดิ์” แจงสาเหตุโพสต์ตัดพ้อปัญหาครอบครัว