“เฌอปราง” เผย “เปี่ยม BNK48” พักงาน 2 เดือน เหตุสุขภาพไม่ดี