“โน๊ต - เป็ด” พร้อมชาวคณะ ร่วมทำบุญระลึก “เชิญยิ้มผู้ล่วงลับ”