คนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า